พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไนจีเรีย

5 ม.ค.

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ทรงแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสที่ประเทศไนจีเรีย พระองค์กล่าวว่า “ดินแดนแห่งนี้เปียกโชกไปด้วยเลือดของผู้บริสุทธิ์”  ทั้งนี้เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณวัดนักบุญเทเรซาที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับเมืองอาบูยา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ นอกจากนี้ยังมีระเบิดอีกลูกหนึ่งระเบิดขึ้นที่วัดแห่งอัศจรรย์ ที่เมืองโยส  เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35 คนแล้ว

พระสันตะปาปากล่าวว่าพระองค์ขออยู่เคียงข้างกับคริสตชนในประเทศนี้ พระองค์ประนามเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็น “การกระทำที่ไม่มีเหตุผล” พระองค์ทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแสวงหา สันติภาพ ไม่ลบหลู่กัน ให้อภัยกัน ด้วยความรัก พระองค์กล่าวว่า ความรุนแรงนำมาซึ่งความเจ็บปวด การทำลายล้าง และ ความตาย

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงประกาศสารนี้เมื่อเที่ยงวันที่ 26 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญสเตเฟน  พระองค์กล่าวว่า “นักบุญเสตเฟนเป็นมาร์ตีร์คนแรกของพระศาสนจักร ขอให้แบบอย่างอันเด็ดเดี่ยวของท่านช่วยเสริมกำลังใจให้เราดำเนินชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ของเรา เพื่อจะได้พร้อมให้อภัยกับผู้ที่ประทุษร้ายต่อเรา”  พระสันตะปาปากล่าวอ้างถ้อยคำของนักบุญสเตเฟนที่กล่าวออกมาก่อนที่จะสละชีวิตของท่านว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรดรับดวงวิญญาณข้าพเจ้าด้วย และโปรดประทานการอภัยให้กับคนเหล่านี้ด้วยเถิด”

 

พระสันตะปาปายังกล่าวอีกว่า ภายหลังจากยุคของอัครสาวกแล้ว บรรดามาร์ตีร์ ได้รับการยกย่องอย่างสูงในกลุ่มคริสตชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งการเบียดเบียน การให้ความเคารพยกย่องต่อบรรดามาร์ตีร์ผู้สละชีวิตเพื่อความเชื่อ เป็นกำลังใจอย่างมากให้กับคริสตชนทุกคน ในการแสวงหาสัจธรรม และเข้ามาสู่ความเชื่อในองค์พระเจ้า 

พระสันตะปาปา เน้นถึงความสำคัญของของมาร์ตีร์เหล่านี้ในพระศาสนจักรว่า “ท่านเหล่านี้สมควรได้รับการเคารพสักการะ และถวายเกียรติ เพราะท่าน ได้สอนคุณธรรมของการดำรงชีวิตเป็นพยาน”

วันฉลองนักบุญสเตเฟนนี้ พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ทรงทักทายกับผู้แสวงบุญที่มาชุมนุมกันอยู่ที่จตุรัสนักบุญเปโตร ด้วยภาษาต่างๆหลายภาษา พระองค์ทรงภาวนาขอ พระนางมารีย์ราชินีแห่งมาร์ตีร์ได้โปรดปกปักรักษาทุกคนโดยเฉพาะในยามทุกข์ยาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: