พระสันตะปาปาทรงอวยพรมายังทุกคนในโอกาสคริสต์มาส

7 ม.ค.

“พระคริสตเจ้าทรงบังเกิดมาเพื่อเรา พระองค์เสด็จมาช่วยเราให้รอด” พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงส่งสารอำนวยพรมายังทุกคนตามธรรมประเพณีการส่งสารอำนวยพร “Urbi et Orbi” ซึ่งหมายความถึงสารที่ส่งไปยังหัวเมืองและโลก ที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาแต่โบราณ

เมื่อเที่ยงวันคริสต์มาสที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เสด็จออกสีหบัญชรที่หน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร เพื่อประทานสารไปยังเมืองและโลก พระสันตะปาปาทรงร้องขอให้ทุกคนกล่าวซ้ำคำว่า “พระองค์เสด็จมาช่วยเราให้รอด” โดยร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อส่งใจไปยัง ทุกคนที่ต้องทนทุกข์ยากลำบากด้วยสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีใครคิดถึง รวมไปถึงคนที่กำลังเผชิญกับภาวะอดอยากขาดแคลนอาหารในทวีปอัฟริกา นอกจากนี้พระสันตะปาปายังร้องขอให้นานาชาติให้ความช่วยเหลือผู้ที่ต้องพลัดพรากจากถิ่นกำเนิด และศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถูกละเลย นอกจากนี้พระองค์ยังภาวนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงในทางการเมืองในภูมิภาคอัฟริกาและทางใต้ของประเทศซูดาน

พระสันตะปาปากล่าวถึงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสถานที่ประสูติของพระกุมารเยซู พระองค์ภาวนาเพื่อให้ เจ้าชายแห่งสันติภาพ จะโปรดให้ประเทศอิสราเอลกับปาเลสไตน์บรรลุผลการเจรจาที่จะนำมาซึ่งสันติภาพที่ถาวร พระองค์วอนขอให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรีย อิรัก และ อัฟกานิสถาน ได้สิ้นสุดลง

 พระสันตะปาปายังภาวนาเพื่อ ผู้ที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย และ ประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนัก พระองค์ยังภาวนาเพื่อประเทศพม่าเป็นพิเศษเพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้ลุล่วงไปด้วยดี

ในตอนท้ายของสารของสมเด็จพระสันตะปาปา พระองค์ทรงกล่าวอวยพรคริสต์มาสเป็นภาษาต่างๆ ถึง 65 ภาษาอีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: