บรรดานักปราชญ์จากทางตะวันออกเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางจาริกของนานาชาติไปยังองค์พระเยซูคริสต์

18 ม.ค.

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงกล่าวถึงประเด็นนี้ในบทเทศน์ของพระองค์ ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มหาวิหารนักบุญเปโตร เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม ในโอกาสสมโภช     พระคริสตเจ้าแสดงองค์ ในพิธีดังกล่าวพระสันตะปาปาทรงอภิเษกพระสังฆราชใหม่สององค์ ได้แก่ พระคุณเจ้า จอห์น ชารล์ บราว สมณฑูตวาติกันประจำประเทศไอร์แลนด์ และพระคุณเจ้า มาเร็ก โซลซินสกี้ สมณฑูตวาติกันประจำประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนีย  นอกจากนี้พระสันตะปาปายังกล่าวเตือนคริสตชนให้ระมัดระวังและไม่มุ่งแสวงหาความรุ่งเรืองฝ่ายโลก โดยดูแบบอย่างจากนักปราชญ์จากตะวันออกที่มุ่งติดตามองค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งทรงเป็นดวงดาวสุกสว่างที่แท้จริงที่ส่องนำหนทางชีวิตของเรา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: