พระศาสนจักรตั้งความคาดหวังอย่างสูงกับพระสงฆ์รุ่นเยาว์

24 ม.ค.

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 กล่าวกับ กลุ่มสามเณรที่กำลังได้รับการอบรมเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ ที่บ่านเณร อัลโม คอลเลจีโอ คาปรานีกา ซึ่งเป็นบ้านเณรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สถาบันแห่งนี้เปิดดำเนินการมา 555 ปีแล้ว พระองค์กล่าวว่า “ชีวิตของพระสงฆ์ต้องมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” พระสันตะปาปายังกล่าวอีกว่า พระสงฆ์ในอนาคต ต้องมีความมุ่งมั่นในการประกาศข่าวดี พระศาสนจักรตั้งความคาดหวังไว้สูงกับบรรดาพระสงฆ์รุ่นเยาว์ ในงานประกาศข่าวดี พระองค์ปรารถนาให้สามเณรได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการรับการอบรม และ ขอให้ตระหนักถึงคุณค่าของการได้รับการศึกษาในกรุงโรม  เพราะพวกเขาจะได้ซึมซับประสบการณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และธรรมประเพณีของพระศาสนจักรอย่างเต็มเปี่ยม การได้อยู่ในกรุงโรมถือเป็นพระพรอันอุดมที่ช่วยให้ท่านสัมผัสกับธรรมประเพณีของคาทอลิกอย่างลึกซึ้ง  พระสันตะปาปายกตัวอย่างของนักบุญอักแนส ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของบ้านเณรว่า นักบุญอักแนสเป็นสตรีวัยรุ่นที่เป็นที่รู้จักของชาวโรมเป็นอย่างดี เธอสามารถแสดงออกถึงความงดงามของความเชื่อที่แท้จริงในองค์พระเยซูคริสต์ และมีความใกล้ชิดกับพระองค์  ในค่ำคืนก่อนวันฉลองนักบุญอักแนส สมเด็จพระสันตะปาปาเรียกร้องให้บรรดาสามเณรถือเดินไปบนเส้นทางแห่งการเป็นมรณะสักขีและการถือพรหมจรรย์ เพื่อเป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อ

ในท้ายที่สุด พระองค์กล่าวว่า “การอบรมพระสงฆ์จำเป็นต้องมีบูรณาการ อย่างครบครันในด้านการฝึกฝนการใช้ชีวิตสันโดษ และความซื่อสัตย์คงมั่นอยู่ในหนทางที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมา ท่านทั้งหลายต้องมีชีวิตฝ่ายจิตที่เข้มแข็ง มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเข้มข้นกับพระเจ้า ท่านต้องเอาใจใส่ในด้านพิธีกรรม และ หมั่นรับศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างสม่ำเสมอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: