กฏหมายที่ดีต้องมีความยุติธรรม

27 ม.ค.

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงมอบสาส์นประจำปีของพระองค์ให้กับบรรดาผู้พิพากษาศาลฏีกาซึ่งเป็นศาลสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิก พระองค์กล่าวถึงบทบาทสำคัญของสถาบันวินิจฉัยคดีที่มีต่อพระศาสนจักร พระองค์เน้นให้ผู้พิพากษาทุกท่านได้ทำหน้าที่ของตนโดยยืนอยู่บนบรรทัดฐานของกฏหมายอันยุติธรรม เพราะ กฏหมายที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม หลักการนี้ เป็นหลักการสำคัญของกฏหมายของพระศาสนจักร เฉกเช่นเดียวกับกฏหมายของบ้านเมือง การปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้เป็นงานที่มีเกียรติ ซึ่งต้องอาศัยความซื่อสัตย์และการอุทิศตนอย่างต่อเนื่อง พระสันตะปาปายังขอให้ทุกคนอยู่ในความปกปักรักษาของพระนางมารีย์ผู้เป็นประดุจกระจกส่องความยุติธรรมอีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: