พระคริสตเจ้าคือกุญแจสำคัญของชีวิตสงฆ์

27 ม.ค.

ในปีนี้ บ้านเณรของสันตะสำนักในแคว้นคัมปาเนีย แคว้นคาลาเบรีย และแคว้นอุมบรีอาในประเทศอิตาลี เฉลิมฉลองครบรอบศตวรรษของการก่อตั้ง ในโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงพบปะกับ คณะผู้ดูแลและบรรดาสามเณรของบ้านเณรที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อวันพฤหัสที่ 26 มกราคม ที่ห้องนักบุญเคลเมนต์ ในสันตะสำนัก สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวกับผู้ที่มาพบปะกับพระองค์ถึงความสำคัญของสถาบันที่ให้การอบรมสามาเณรในสังฆมณฑลต่างๆ พระองค์กล่าวว่า สถาบันเหล่านี้คือสถานที่ให้ความรู้ และ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกัน และสร้างเสริมประสบการณ์ของพระสงฆ์ในอนาคต พระสันตะปาปายังเน้นถึงบทบาทของภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของบ้านเณรว่ามีส่วนสำคัญเช่นกัน เช่นในแคว้นอุมบรีอาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้านชีวิตจิตและการแสวงบุญ เพราะเป็นสถานที่เกิดของนักบุญฟรังซิส นักบุญเบเนดิกต์ ซึ่งถือว่าภูมิภาคแห่งนี้แม้จะเป็นภูมิภาคเล็กๆแต่ก็มีความสำคัญสวนทางกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอยในขณะนี้ ในส่วนของแคว้นคาลาเบรีย และ แคว้นคัมปาเนียนั้นถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความเด่นชัดในด้านธรรมประเพณีและความศรัทธา น่าจะก่อให้เกิดผลที่ดี ในแง่ของการฟื้นฟูการประกาศข่าวดี ในแง่ของชีวิตและการงานของพระสงฆ์ สมเด็จพระสันตะปาปาเน้นย้ำให้พระสงฆ์ให้ความสำคัญกับการให้การศึกษาโครงสร้างของความเชื่อโดยรวม พระองค์กล่าวว่า “พระสงฆ์นั้นคือผู้อยู่เคียงข้างกับคนอื่นๆตั้งแต่การเกิดไปจนถึงตายลาจากโลกไป ดังนั้น พระสงฆ์ต้องรู้จักรักษาสมดุลย์ให้เหมาะสม กับเรื่องของชีวิตและจิตใจ การใช้อารมณ์และการใช้เหตุผล ท้ายที่สุดพระองค์กล่าวเสริมว่า เรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของพระสงฆ์ก็คือ การมีความสนิทสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเยซูคริสตเจ้า”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: