สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงอวยพรเสกลูกแกะในวันฉลองนักบุญอักแนส

27 ม.ค.

วันฉลองนักบุญอักแนส เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงอำนวยพรเสกลูกแกะสองตัว ที่จะนำขนของมันมาทำปัลลีอุม อันเป็นเครื่องหมายแถบสีขาวที่พระอัครสังฆราชประจำอัครสังฆมณฑลใช้สวมใส่เพื่อแสดงถึงอำนาจในการปกครองที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาปา ที่อารามนักบุญเซซีลีอา ซึ่งอยู่ในย่านทรัสเตเวเร  ทุกๆ ปีสมเด็จพระสันตะปาปาจะมอบปัลลีอุมให้กับพระอัครสังฆราชทีได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในวันที่ 29 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล  คำว่าอักแนส ในภาษาละตินมีความหมายว่า “ลูกแกะ” นักบุญอักแนสเป็นนักบุญที่สละชีวิตเป็นมรณะสักขีในสมัยศตวรรษที่ 4 ท่านเป็นหญิงพรหมจรรย์ที่ถูกฆ่าเพราะปฏิเสธที่จะกราบไหว้เทพเจ้าของคนต่างศาสนา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: