พระศาสนจักร ประชาคมศิษย์ของพระเยซู

7 ก.พ.

คืออาณาบริเวณที่พันธกิจของพระคริสตเจ้าดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำโลกของเราให้ใกล้ชิดกับพระเจ้า และออกห่างจากบาป เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับโลกของพระเจ้า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 กล่าวถ้อยคำดังกล่าวในบทเทศน์สอนของพระองค์เมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่พระองค์ทรงนำคำสอนเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้าที่ได้ทรงกล่าวในบทภาวนาของพระองค์ในอาหารค่ำครั้งสุดท้ายมากล่าวสอน พระสันตะปาปากล่าวว่า  พระเยซูได้อธิษฐานว่า พระบิดาจะโปรดประทานสิริมงคลให้กับพระองค์ ในช่วงเวลาของบูชาเพื่อคืนดีกัน  พระองค์ร้องขอให้พระบิดาทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสาวกของพระองค์เพื่อส่งเขาไปดำเนินพันธกิจของพระองค์ในโลก พระองค์กล่าวอีกว่า พระคริสตเจ้ายังโปรดประทานพรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวให้กับผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์ โดยการเทศน์สอนของบรรดาสาวก ด้วยเหตุนี้คำภาวนาของพระองค์ถือได้ว่าเป็นบทภาวนาแห่งการสถาปนาพระศาสนจักร พระสันตะปาปาเสริมว่า ให้เราวอนขอพระบิดาเจ้าโปรดประทานพระพรเพิ่มพูนความศักดิ์สิทธิ์ให้กับศีลล้างบาปที่เราได้รับ เพื่อให้รู้จักภาวนาเพื่อความต้องการของเพื่อนพี่น้องทั่วโลก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: