พิธีปิดสัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตศาสนิกชน

7 ก.พ.

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงนำการภาวนาเวลาเย็น ในพิธีปิดสัปดาห์แห่งการภาวนาเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตศาสนิกชน ที่วิหารนักบุญเปาโลนอกกำแพงเมือง ในพิธีดังกล่าวมี พระอัยกาเจนนาดีออส ตัวแทนของนิกายเอคูเมนิคอล ปาตรีอาร์ค  สาธุคุณแคนอน ริชาร์ดสัน ตัวแทนของพระอัครสังฆราชแห่งแคนเทอร์เบอรี่ และยังมีตัวแทนจากคริสตศาสน -นิกายอื่นๆ ที่ร่วมกันสวดภาวนาเหนือสถานที่ฝังศพของนักบุญเปาโล

พระสันตะปาปากล่าวว่า เราคริสตชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันเพื่อความเป็นหนึ่งในองค์พระคริสตเจ้า เพื่อจะช่วยกันนำความหวังไปยังผู้ที่ต้องเผชิญกับความอยุติธรรม เผชิญกับความเกลียดชัง เพราะการแบ่งแยกกันลดทอนการเป็นพยานถึงองค์พระคริสตเจ้า

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: