ความเชื่อกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง

16 ก.พ.

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงกล่าวเตือนเกี่ยวกับความไม่ใส่ใจในเรื่องศาสนาของมนุษย์ อาจทำให้ เปลวไฟแห่งความเชื่อริบหรี่ลง และ ดับมอดลงได้ในหลายๆ แห่งของโลก ด้วยเหตุนี้เองที่พระองค์ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งความเชื่อ พระสันตะปาปาเน้นย้ำเรื่องนี้ ต่อสมาชิกสมณองค์กรข้อความความเชื่อ ที่มาร่วมประชุมใหญ่ประจำปี

พระสันตะปาปายังกล่าวถึง หัวข้อเรื่องคริสตศาสนสัมพันธ์ ที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นหัวข้อประชุมประจำปีนี้ พระองค์ให้ข้อสังเกตุว่า กระบวนการเรื่องคริสตศาสนสัมพันธ์ต้องดำเนินไปบนพื้นฐานของคำสอนของพระศาสนจักรที่สอดคล้องกับสังคายนาวาติกันครั้งที่สองและธรรมประเพณีของพระศาสนจักร พระสันตะปาปาแสดงความหวังว่า คริสตศาสนนิกายต่างๆ จะสามารถบรรลุถึงการมีจริยธรรมและศีลธรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวร่วมกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: