พระศาสนจักรไม่ได้มีอยู่เพื่อตัวเอง แต่ต้องเป็นผู้ชี้ไปยังความจริงที่สูงส่ง

5 มี.ค.

แท้จริงแล้วพระศาสนจักรต้องเปิดตนเองเพื่อให้พระเจ้าได้ประทานแสงสว่างผ่านทางพระศาสนจักรเพราะพระองค์คือที่มาของพระศาสนจักรและพระศาสนจักรมีหน้าที่นำทุกคนไปสู่พระองค์ นี่คือสิ่งที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 กล่าวในบทเทศน์ของพระองค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ต่อหน้าพระคาร์ดินัลที่ได้รับการสถาปนาใหม่ จำนวน 22 รูป ในโอกาสวันฉลองบัลลังก์ของนักบุญเปโตร พระสันตะปาปากล่าวถึงวิสัยทัศน์ของพระศาสนจักร ที่ปรากฏอยู่ในรูปแกะสลักของบัลลังก์ของนักบุญเปโตร ว่าเป็นอัจฉริยะภาพของแบร์นีนี่ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะชิ้นนี้ พระองค์ยังกล่าวถึงกระจกสีรูปวงรีที่ปรากฏอยู่กับพระจิตเจ้าในรูปของนกพิราปว่า  พระศาสนจักรเป็นประดุจบานหน้าต่างบานนี้ที่พระเจ้าทรงเข้ามาประทับใกล้ชิดกับเรามนุษย์ในโลกนี้  พระศาสนจักรจึงเป็นสถานที่ที่พระเจ้ายื่นพระหัตถ์มายังเรา และเราก็มุ่งไปหาพระองค์ พระศาสนจักรจึงต้องเปิดตัวเองสู่โลกด้วยภารกิจในการส่องแสงสว่างไปสู่โลกของความมืด  ในส่วนบัลลังก์ของนักบุญเปโตรนั้น หมายถึงกิจเมตตาปรานีที่ช่วยนำมนุษย์ทั้งชายและหญิงมาสู่อ้อมกอดของพระคริสตเจ้า ทำให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ในส่วนของพระแท่นใหญ่เหนือที่ฝังศพของนักบุญเปโตรนั้น มีลักษณะสองประการคือ การขึ้น และ การลง ซึ่งบ่งบอกความหมายว่าความรักของพระเจ้านั้นมีสองมิติ เพราะพระเจ้าไม่ได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่พระองค์ทรงมีพระสิริมงคล ที่เป็นความรักที่แผ่กว้างออกมาด้วยแสงรัศมีที่ส่องสว่าง พระสันตะปาปากล่าวสรุปท้ายว่า พระคาร์ดินัลทุกท่านจึงมีหน้าที่ในการเป็นประจักษ์พยานถึงความยินดีแห่งความรักของพระคริสตเจ้าเสมอ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: