พระเยซูคือองค์ความสว่างที่โชติช่วงอยู่เสมอ

6 มี.ค.

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเริ่มภารกิจในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สองในเทศกาลมหาพรตด้วยการเสด็จเยี่ยมวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์เดอลาซาล  ที่อยู่ทางทิศใต้ของกรุงโรม  พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาและพบปะกับสัตบุรุษของวัดและบรรดาเด็กๆเยาวชนอีกด้วย พระองค์กล่าวกับพวกเขาให้เรียนรู้จักพระเยซู ว่าพระองค์ได้ดำเนินชีวิตอย่างไร สอนอะไร และ ต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างไร พระองค์ยังสอนพวกเขาให้เรียนรู้จักพระศาสนจักรและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ หลังจากนั้นพระองค์เสด็จกลับไปยังวาติกัน เพื่อทรงนำการสวดภาวนาเวลาเที่ยง สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวกับผู้มาร่วมชุมนุมกันที่จตุรัสนักบุญเปโตรว่า วันนี้เป็นวันสมโภชพระเยซูทรงจำแลงพระกายต่อหน้าศิษย์ของพระองค์ มีเรื่องสำคัญหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระเยซูทรงจำแลงพระกายต่อหน้าศิษย์ของพระองค์ นั่นก็คือ แสงสว่างที่ปรากฏ และ เสียงที่ดังขึ้น ได้แก่ แสงสว่างศักดิ์สิทธิ์ที่ฉายแสงส่องมายังพระพักตร์ของพระเยซูเจ้า และ เสียงของพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ตรัสกับพระองค์ 

พระสันตะปาปาทรงกล่าวถึงธรรมล้ำลึกแห่งการจำแลงพระกายของพระเยซูว่า ชี้นำไปสู่ภารกิจที่สมบูรณ์ของพระเยซู เพราะพระองค์ทราบดีว่าเพื่อจะบรรลุถึงการกลับคืนชีพได้ พระองค์จะต้องผ่านความทุกข์ยากและ ความตายบนไม้กางเขนเสียก่อน  พระสันตะปาปาอธิบายว่า การที่พระเยซูทรงนำศิษย์ใกล้ชิดของพระองค์ไปกับพระองค์ด้วยบนภูเขานั้น เพราะพระองค์ปรารถนาให้พวกเขาได้รับประสบการณ์แห่งแสงสว่างนี้ ซึ่งประทับอยู่ในพระองค์ เพื่อว่าในภายภาคหน้า พระองค์จะเป็นความสว่างภายในตัวของพวกเขา และสามารถช่วยปกป้องพวกเขาจากการคุกคามของความมืด  พระสันตะปาปากล่าวว่า “พระเยซูคือองค์ความสว่างที่ไม่มีวันริบหรี่”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: