พระคาร์ดินัลโฮเซ่ ซันเซส สิ้นชีวิต

10 มี.ค.


พระคาร์ดินัลโฮเซ่  ซันเซส  สิ้นชีวิตที่มะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์  วันที่  9  มีนาคม  2012  อายุ  91  ปี  พระคาร์ดินัลเสียชีวิตด้วยโรคชรา  ที่ศูนย์พยาบาล  Cardinal  Santos  Memorial  Medical  Center  ท่านเป็นพระสงฆ์มากกว่า  65  ปี  เป็นพระสังฆราชมากกว่า  43 ปี  และเป็นพระคาร์ดินัลมากกว่า  20 ปี  ท่านเกิดวันที่  17  มีนาคม  1920  ที่ปันดัน  กาตันดูอาเนส  ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  ค.ศ. 1946  ที่โสโสกอน  อายุ  47 ปี  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งกาเชเรส  ซึ่งต่อมาเรียกว่า  นูเอวา  กาเชเรส  ในเดือนกุมภาพันธ์  1968  และเป็นสังฆราชในนามแห่งเลสวี  สามปีต่อมาได้เป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งลูเซน่า  ห้าปีต่อมาได้เป็นพระสังฆราชแห่งนูเอวา  เซโกเวีย  วันที่  12  มกราคม  1982  ในเดือนตุลาคม  1985  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมณกระทรวงว่าด้วยประกาศพระวรสารสู่ปวงชน  สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น  ปอล ที่ 2  ทรงแต่งตั้งให้เป็นสมณมนตรีของสมณกระทรวงเพื่อพระสงฆ์  วันที่  1 กรกฎาคม  1991  และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานการบริหารทรัพย์สินของสันตะสำนัก  พระคาร์ดินัลซันเซสเป็นบุคลากรพระศาสนจักร  ชาวฟิลิปปินส์องค์แรกที่ได้รับใช้พระศาสนจักรที่สันตะสำนัก  (กรุงโรม)  พิธีมิสซาปลงศพคาดว่าจะมีวันจันทร์ที่  12  มีนาคม  2012

พระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์  แปล จากข่าว  UCAnews.com

ที่มา http://www.ucanews.com/2012/03/09/cardinal-sanchez-dies-at-age-91/

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: