สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเข้าเงียบพร้อมกับสมาชิกของโรมันคูเรีย เป็นเวลา 1 อาทิตย์

13 มี.ค.

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม โดยมีพระคาร์ดินัล โลรองต์ มองเซนโว ปาซินย่า พระอัครสังฆราช แห่งคินชาซา เป็นผู้นำการเข้าเงียบ ในหัวข้อเรื่องบทจดหมายของนักบุญยอห์นฉบับที่ 1  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงกล่าวขอบคุณ พระคาร์ดินัล มองเซนโว สำหรับบทเทศน์ที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตจิต และ การให้อรรถาธิบายพระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง  พระสันตะปาปาเน้นว่า คริสตชนทุกคนจะต้องมีความหวัง  พระองค์กล่าวว่า ในยามที่ชีวิตเผชิญกับวิกฤติ เราต้องมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์  พระสันตะปาปากล่าวถึงบทเทศน์ของพระคาร์ดินัลมองเซนโว นั้นแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของชีวิตจิตของพระศาสนจักรในทวีปอัฟริกา ซึ่งถ้ามองในบริบทของการประกาศข่าวดีในยุคใหม่แล้วถือว่าล้ำค่าอย่างยิ่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: