สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 จะทรงเสด็จเยือนต่างประเทศเป็นครั้งที่ 23

13 มี.ค.

ในรัชสมัยของพระองค์ คราวนี้พระองค์จะเสด็จไปยังละตินอเมริกา คือ ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม และ ประเทศคิวบา ระหว่างวันที่ 26 -28 มีนาคม ก่อนหน้านี้ บุญราศีสมเด็จพระ -สันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ทรงเสด็จเยือนเม็กซิโก ถึง 5 ครั้ง ดังภาพที่แสดงให้เห็นอยู่นี้  การเสด็จเยือนครั้งแรกของพระองค์เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1979 ในโอกาสการประชุมใหญ่ของสภาพระสังฆราชอเมริกา ที่เมืองปูเอบา ในระหว่างการเยือนครั้งนั้น พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ทรงกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการประกาศสาส์นทั้งครบเรื่องอิสรภาพ และความจริงทั้งมวลของความเป็นมนุษย์ ที่ครบสมบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ ท่ามกลางผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เน้นย้ำให้พระศาสนจักรดำเนินชีวิตแห่งความเชื่ออย่างเต็มความสามารถ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: