ความเงียบว่าเป็นปัจจัยสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า

17 มี.ค.

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ทรงพบปะกับผู้แสวงบุญ เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม ที่ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร พระองค์ทรงนำประเด็นเกี่ยวกับคำภาวนาของพระเยซูมาสอนหลายเรื่อง พระองค์ทรงเน้นถึงความสำคัญของความเงียบว่าเป็นปัจจัยสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า  เราจะเห็นว่า ทั้งชีวิตและคำภาวนาของพระเยซู โดยเฉพาะบนไม้กางเขน เราจะเห็นความสอดคล้องต่อเนื่องระหว่างบทภาวนาและความเงียบ โดยเฉพาะในช่วงเวลาของความเงียบบนไม้กางเขนกับ คำภาวนาสุดท้ายของพระองค์  ถือเป็นบทภาวนาที่สูงส่งอย่างยิ่ง  ดังนั้นเพื่อเราจะได้ยินคำดลใจของพระเจ้า เราต้องรู้จักเพาะหว่านความเงียบทั้งภายนอกและภายในตัวเรา เพื่อเราจะได้ยินเสียงของพระองค์ที่ดังก้องสะท้อนทั้งภายในใจและในปัจจัยภายนอกของชีวิตเรา

พระสันตะปาปากล่าวว่า พระเยซูทรงสอนเราว่าพระเจ้าตรัสกับเรา โดยเฉพาะในยามวิกฤติของชีวิตที่เราเผชิญอยู่ เราต้องรู้จักเงียบและฟังด้วยความเชื่อที่ลึกซึ้งบวกกับความวางใจในพระสัญญาของพระองค์ พระเยซูคือพระอาจารย์ที่สอนเราให้รู้จักสวดภาวนา และในบทภาวนาของพระองค์เราเรียนรู้ที่จะกล่าวด้วยความวางใจต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ทรงรักลูกๆ ของพระองค์  และเมื่อพระเจ้าทรงตรัสกับเราในฐานะบิดา เราจะรำลึกได้ว่าพระเจ้าทรงประทานพระพรมากมายให้กับเรา ขอให้เรานอบน้อมต่อน้ำพระทัยของพระองค์ เพราะเราจะได้ทราบถึงความหมายและเป้าหมายของชีวิตของเรามนุษย์แต่ละคน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: