สาส์นจากสมณสภาเพื่องานศาสนสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวพุทธในโอกาสวันวิสาขบูชา

4 เม.ย.

                         หนังสือพิมพ์ ลอสแซร์วาโตเร โรมาโน รายงานข่าวเรื่อง “ชาวคริสต์และชาวพุทธ ต่างมีความรับผิดชอบร่วมกันด้านการให้การศึกษาอบรมเยาวชนรุ่นใหม่เกี่ยวกับความยุติธรรมและสันติ โดยผ่านทางการเสวนาระหว่างศาสนา” ซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญของสาส์นของสมณสภาเพื่อศาสนสัมพันธ์ ในโอกาสวันวิสาขบูชาที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 2012 นี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

พี่น้องชาวพุทธที่รัก

1. ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนของสมณสภาเพื่อศาสนสัมพันธ์  ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวพุทธ ในโอกาสวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าหวังว่าวันวิสาขบูชาปีนี้จะนำมาซึ่งความยินดีและสันติสุขในจิตใจมายังพี่น้องชาวพุทธทั่วโลก

2. ปัจจุบันนี้ นักเรียนในห้องเรียนทั่วไปในโลก ต่างก็นับถือศาสนาต่างกัน พวกเขานั่งเคียงข้างกันเพื่อศึกษาเล่าเรียนร่วมกัน และเรียนรู้จากกันและกัน ความต่างกันเยี่ยงนี้เพิ่มความท้าทายอันเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาให้ลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการให้การศึกษากับเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักเรียนรู้ที่จะเข้าใจและให้ความนับถือต่อความเชื่อทางศาสนาและวิถีปฏิบัติของผู้อื่นที่ต่างจากตน เพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเอง และก้าวหน้าในการเป็นมนุษย์ที่มีความรับผิดชอบ ที่พร้อมจะร่วมมือกันกับผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และ เพื่อรณรงค์สร้างความเป็นพี่น้อง ความยุตธรรม สันติภาพ และความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงของมวลมนุษย์

3. สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 และสมณสภาเพื่อศาสนสัมพันธ์ ทราบดีว่า การศึกษาเรียนรู้ที่แท้จริงจะช่วยสนับสนุนให้มนุษย์เปิดตัวเองต่อความจริงสูงสุด และต่อมวลมนุษย์รอบข้างเรา ในขณะที่การศึกษาเรียนรู้คือการเข้าถึงความเป็นจริง ซึ่งมีโอกาสให้เราได้มีการเสวนา เพื่อเข้าอกเข้าใจกันและเพื่อรับฟังกันและกัน ในบรรยากาศเช่นนี้แหละ เยาวชนรุ่นใหม่จะรับรู้ได้ว่า ความเป็นตัวตนของเขาและความสามารถที่เขาพร้อมจะทำเพื่อส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม พวกเขาเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนความปราถนาดีต่อเพื่อนพี่น้องชายหญิงแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะมีความเชื่อทางศาสนาและวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกันไป เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ จะนำความยินดีมาสู่บุคคลผู้มีคุณสมบัติของความเข้มแข็งและเห็นอกเห็นใจซึ่งได้รับการเรียกให้มาร่วมกันเสริมสร้างสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมและความเป็นพี่เป็นน้องอันจะนำมาซึ่งความหวังในอนาคต (อ้างอิง สาส์นเพื่อโลกแห่งสันติภาพ 1 มกราคม 2012)

4. ในฐานะที่ท่านคือพี่น้องชาวพุทธ ท่านได้อบรมสั่งสอนเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ถึงความจำเป็นที่จะละเว้นจากการรังแกผู้อื่นเพื่อที่จะดำเนินชีวิตอย่างใจกว้างและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การปฏิบัติเช่นนี้นับว่ามีคุณค่าน่านับถือเป็นประดุจของขวัญล้ำค่าของสังคม สิ่งนี้เองคือหนทางที่เป็นรูปธรรมอีกประการหนึ่งที่แต่ละศาสนาต่างมีส่วนร่วมในการให้การศึกษาอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ นับเป็นการร่วมกันรับผิดชอบและร่วมมือกันกับศาสนาอื่นๆ

5. ความจริงอีกประการหนึ่งคือ เยาวชนรุ่นใหม่เป็นเสมือนทรัพยากรทรงคุณค่าของทุกๆสังคม โดยเนื้อแท้ของพวกเขาแล้ว พวกเขาอยากให้แต่ละศาสนาได้มีคำตอบต่อคำถามพื้นฐานหลายอย่างเกี่ยวกับชีวิตและความตาย ความยุติธรรมและสันติสุข ความหมายของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิต และเหตุผลต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างความหวัง ดังนั้นเท่ากับว่าพวกเขามีส่วนช่วยให้แต่ละศาสนาได้แสวงหาความก้าวหน้าในบุญยาตราไปสู่ความจริง และโดยความกระตือรือร้นเยี่ยงผู้ปรารถนาจะสร้างอนาคต พวกเขาจึงผลักดันให้แต่ละศาสนาทำลายกำแพงซึ่งขวางกั้นกันและกันออกไปเสีย คำถามต่างๆเหล่านี้แหละคือธรรมชาติของการเสวนาระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ

6. พี่น้องที่รักทั้งหลาย เราขอร่วมจิตใจกับท่านทั้งหลายและร่วมภาวนาไปกับท่าน เพื่อเราจะสามารถที่จะนำหนทางให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยแบบอย่างและคำสอนของเราที่จะกลายเป็นเครื่องมือแห่งความยุติธรรมและสันติภาพ ให้เรามารับผิดชอบร่วมกันต่อบรรดาเยาวชนในยุคนี้และยุคต่อๆไป เพื่อเสริมสร้างให้พวกเขาเป็นผู้มีสันติและเป็นผู้สร้างสันติต่อไป

Happy Vesakh/Hanamatsuri.

Jean-Louis Cardinal Tauran

ประธาน

Archbishop Pier-Luigi Celata

เลขาธิการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: