“ถ้าปราศจากความสว่างจากพระเจ้า เรามนุษย์คงจะมองไม่เห็นทางที่จะดำเนินไป”

17 เม.ย.

“ความสว่างทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ ความสว่างทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ ทำให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้ ทำให้เกิดความรู้ เพื่อเข้าถึงความเป็นจริงและสารัตถะเที่ยงแท้” ส่วน ความมืดนั้นมาปิดบังองค์พระเจ้า เช่นเดียวกันกับค่านิยมแห่งการดำเนินชีวิตที่ผิดหลงคือสิ่งคุกคามที่น่ากลัวต่อชีวิตของเรามนุษย์และของโลก”

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์เทศน์สอนบรรดาสัตบุรุษด้วยถ้อยคำดังกล่าวในพิธีมิสซาค่ำคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร ซึ่งมีการประกอบพิธีแสงสว่างของพระคริสตเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนชีพจากความตาย พิธีนี้เริ่มต้นด้วยความเงียบในความมืด ต่อด้วยการจุดไฟปัสกา และจุดเทียนปัสกา และแล้วก็มีการจุดไฟด้วยเทียนเล็กที่แต่ละคนถืออยู่เห็นเป็นแสงเทียนระยิบระยับกว้างออกไป

พระสันตะปาปากล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างแสงสว่าง หมายความว่าพระเจ้าทรงสร้างโลกและพื้นที่สำหรับความรู้และการเข้าถึงความจริง เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับอิสระภาพ ความดี และความรัก มาบรรจบกัน พระสันตะปาปากล่าวว่า ความดีนั้นมีอยู่ ส่วนความชั่วไม่ได้มาจากพระเจ้า และความชั่วคอยมาปิดกั้นไม่ให้ความจริงและความรู้ปรากฏแจ้ง การกลับคืนชีพของพระเยซู คือความสว่างที่ได้รับการสรรสร้างใหม่ พระองค์ทรงนำเราไปยังชีวิตใหม่แห่งการกลับคืนชีพที่พระองค์ทรงมีชัยเหนือความมืดทั้งมวล

ในโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงโปรดพิธีศีลล้างบาปให้กับคริสตชนใหม่ 8 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากสี่ทวีป เป็นเครื่องหมายว่า พระเจ้าทรงโปรดสร้างสะพานทอดข้ามมายังเรา เพื่อโปรดให้เรามีวันใหม่ของชีวิตนั่นเอง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: