จำพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพได้

24 เม.ย.


ประเด็นสำคัญที่ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 กล่าวกับผู้แสวงบุญเมื่อเที่ยงวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลปัสกาปีนี้คือ เรื่องความสามารถของเรามนุษย์ที่จะจดจำพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพได้ โดยผ่านทางพระวาจา และ ศีลมหาสนิท

พระสันตะปาปากล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า พระเยซูผู้กลับคืนชีพได้ปรากฏพระองค์มาท่ามกลางอัครสาวกอย่างไร พระองค์ก็จะปรากฏมายังเราทุกคนในทุกวันนี้ “พระผู้ไถ่ทรงปรากฏท่ามกลางเราโดยทางพระคัมภีร์ และ ศีลมหาสนิท” และอย่างที่พระองค์ ได้ประทานสันติสุขให้กับสานุศิษย์ พระองค์ประทานสันติสุขให้กับเรา และทรงเปิดชีวิตเราให้พบกับความสุขสมหวัง เพื่อเราจะได้มาเป็นพยานถึงพระองค์จนสุดปลายแผ่นดินโลกที่ถูกครอบงำด้วยความชั่ว ความยกลำบาก ความเจ็บปวด และความน่าหวาดกลัว”

 

ที่ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร ภายใต้หน้าต่างของห้องทรงงานของพระสันตะปาปา มีกลุ่มเยาวชนจากวัดต่างๆทั่วสังฆมณฑลโรม ที่เตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรก มารวมตัวกันสร้างสีสันสดใสด้วยลูกโป่งหลากสีและเพื่อร้องเพลงถวายให้กับพระสันตะปาปา พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายทุกคน และ ทรงกล่าวแนะนำพระสงฆ์เจ้าอาวาส ผู้ปกครอง และครูคำสอนให้ช่วยกันตระเตรียมงานเฉลิมฉลองความเชื่ออย่างเหมาะสม พระองค์กล่าวอีกว่า เด็กๆทั้งหลายจงจดจำวันเวลาที่น่าประทับใจนี้ไว้ เมื่อพวกเธอรู้ถึงความสำคัญของการได้มีประสบการณ์สัมผัสพระเยซูอย่างใกล้ชิด”

 

พระสันตะปาปายังกล่าวถึงพระวรสารประจำวันอาทิตย์ ที่มาจากพระวรสารนักบุญลูกา บทที่ 24 ว่า “พระผู้ไถ่ทำให้เรามั่นใจถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในท่ามกลางเราโดยทางพระวาจาและศีลมหาสนิท เพราะฉะนั้น เมื่อศิษย์ของพระองค์จากเอมมาอุสจดจำพระเยซูได้ในขณะที่พระองค์ทรงหักปัง เช่นเดียวกัน เราจะได้พบกับพระองค์ในพิธีศีลหักปังในมิสซาเช่นกัน” พระองค์กล่าวอ้างถ้อยคำของนักบุญโทมัสที่ว่า “เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องยอมรับว่า ตามความเชื่อของเราคาทอลิก พระกายทั้งครบของพระคริสตเจ้านั้นประทับอยู่ในศีลมหาสนิท เพราะพระเจ้าผู้ทรงเป็นประดุจศีรษะของพระกายทิพย์จะไม่อยู่แยกไปจากอวัยวะอื่นๆของร่างกายอย่างแน่นอน” ในตอนท้ายพระสันตะปาปาทรงภาวนาวิงวอนของพระมารดาพระเจ้าให้ช่วยให้เราฟังพระวาจาของพระเจ้าอย่างตั้งใจ และร่วมในพิธีศีลมหาสนิทอย่างรู้คุณค่า เพื่อเราจะได้กลายเป็นพยานถึงพระองค์ในสังคมโลกยุคใหม่นี้”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: