วันครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 85 ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16

24 เม.ย.

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 85 ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 พระสันตะปาปามีภารกิจหลายอย่างในวันดังกล่าว อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการถวายมิสซาส่วนพระองค์ในวัดน้อยนักบุญเปาโลที่อยู่ในที่ประทับของพระองค์ โดยมี คณะผู้แทนจากแคว้นบาวาเรีย และพระสังฆราชจากเยอรมันนีหลายองค์มาร่วมพิธีด้วย พระสันตะปาปากล่าวในบทเทศน์ว่า วันครบรอบวันเกิดและวันรับศีลล้างบาปของพระองค์เวียนมาบรรจบกันอีกครั้งหนึ่ง วันเกิดของพระองค์ในปี ค.ศ.1927 ตรงกับวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการฉลองธรรมล้ำลึกแห่งกางเขนและการกลับคืนชีพ สำหรับพระองค์แล้ว วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์คือวันที่พระเจ้าทรงเงียบ อันเนื่องมาจากความตาย แต่ในวันเดียวกันนี้เอง คือวันประกาศการกลับคืนชีพของพระองค์ด้วย

พระสันตะปาปากล่าวว่า พระเยซูทรงร้องขอให้สานุศิษย์ของพระองค์เผยแผ่สันติสุขที่พระคริสตเจ้านำมาโดยผ่านทางการหลั่งเลือดของพระองค์ ไปยังมนุษย์ทุกคน เพราะพระองค์เท่านั้นที่สามารถหยุดยั้งการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ความเกลียดชัง ความเศร้าหมอง ความเฉยเมยไม่แยแสต่อกันได้ พระสันตะปาปากล่าวว่า ความเชื่อในพระผู้กลับคืนชีพสามารถพลิกโฉมหน้าชีวิตของเราได้ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าทรงรักเรานั่นเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: