“ให้เรามาพบกับพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพกันเถิด”

24 เม.ย.

“พระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพ เสด็จมาประทับในบ้านเรา และในใจเรา แม้ว่าในบางขณะประตูยังปิดอยู่ แต่พระองค์ก็เสด็จมาเพื่อนำความยินดี สันติสุข ความหวังมาให้กับชีวิตของเรา” สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 กล่าวเชิญผู้มาชุมนุมกันที่ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร เมื่อวันอาทิตย์ปัสกาที่ผ่านมา ให้เปิดใจรับพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ เพราะพระองค์แต่ผู้เดียวที่สามารถให้ความหมายของชีวิต สำหรับผู้ตกอยู่ในความสิ้นหวังหมดอาลัยตายอยากให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง พระสันตะปาปากล่าวอธิบายว่าชีวิตของสานุศิษย์ในยุคแรกของพระองค์ต่างก็ได้รับการเสริมพลังให้เข้มแข็งด้วยพระพรแห่งการกลับคืนชีพนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวว่าเราสามารถพบกับพระคริสตเจ้าบุตรของพระเจ้าได้โดยการอ่านรำพึงพระวาจาและการรับศีลมหาสนิท และโดยการทำหน้าที่คริสตชนในโลกนี้อย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: