พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกันโดยคำภาวนาทั้งในอดีตและปัจจุบัน

28 เม.ย.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ทรงเทศน์สอน ผู้แสวงบุญที่ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตรว่า พระศาสนจักรเป็นหนึ่งเดียวกันโดยคำภาวนาทั้งในอดีตและปัจจุบัน พระองค์กล่าวว่าถึงแม้คริสตชนในอดีตต้องเผชิญกับการถูกเบียดเบียนเพราะพระนามพระเยซู แต่พวกเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ความกลัวและการถูกแบ่งแยกมาทำลายความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเขา ตรงข้ามพวกเขารวมตัวกันภาวนาอย่างเข้มข้น  เพื่อวิงวอนขอพระพรจากพระเจ้า ข้าพเจ้าอยากบอกว่านี่คือคุณสมบัติประการแรกของผู้มีความเชื่อที่ถูกทดลองอันเนื่องมาจากความเชื่อของเขา การเป็นหนึ่งเดียวสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากคำภาวนา

พระสันตะปาปายังกล่าวว่า พระศาสนจักรในยุคปัจจุบันก็เช่นกัน เราเป็นเหมือนกับกลุ่มคริสตชนในยุคแรก พวกเรามีพระวาจาของพระเจ้าเป็นแสงสว่างส่องนำทาง ด้วยการรำพึงภาวนาพระวาจาพระเจ้าจากพระคัมภีร์ ซึ่งจะช่วยเราให้รู้จักมองเห็นการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเรา โดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก เราจะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นส่วนประกอบของการสรรสร้างอันวิจิตรด้วยความรักของพระเจ้า ที่ในที่สุดแล้วจะมีชัยเหนือความชั่ว ความตาย และ บาป เพราะพระเจ้าคือองค์ความดี ที่มาแห่งชีวิตและพระพร อย่างไรก็ดีเราทุกคนต่างควรได้รับการฟื้นฟูใหม่ด้วยพระพรของพระจิตเจ้า เพื่อพระองค์จะทำให้ดวงใจของเราร้อนรน และส่องสว่างสติปัญญาของเรา เพื่อเราจะตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตของเราตามน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ใช่ทำตามใจตัวเราเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: