สมาชิกของมูลนิธิพระสันตะปาปา

28 เม.ย.

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2012 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงเปิดโอกาสให้สมาชิกของมูลนิธิพระสันตะปาปาได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ พระองค์กล่าวว่าสถาบันนี้ได้มีส่วนช่วยเหลืออย่างมากต่อพันธกิจของผู้สืบตำแหน่งของนักบุญเปโตร โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลทั้งชายและหญิงในประเทศยากจน ตามความต้องการของสังฆมณฑลท้องถิ่นและคณะนักบวชต่างๆ  พระสันตะปาปาขอให้มูลนิธิสนับสนุนต่อไปเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสระภาพในการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสาร นอกจากนี้พระสันตะปาปาเน้นย้ำถึงความสำคัญของพิธีสถาปนา ท่านกาเตรี เทกาควีทา และ มารีแอน โคเป ขึ้นเป็นนักบุญ เพราะท่านทั้งสองเป็นแบบอย่างของความศักดิ์สิทธิ์และการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นอย่างแท้จริง อันจะช่วยให้เราเห็นบทบาทสำคัญของสตรีในอดีตที่ได้มีส่วนในการวางรากฐานของพระศาสนจักรในทวีปอเมริกา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: