พระคริสตเจ้่าคือเถาองุ่น เราทั้งหลายคือแขนง

9 พ.ค.

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 กล่าวถึงข้อความในพระวรสารเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ในเทศกาลปัสกาที่กล่าวว่า “เราคือเถาองุ่นแท้ พระบิดาของเราคือผู้ปลูกสวนองุ่น” ในวันที่เราได้รับศีลล้างบาป พระศาสนจักรได้ทำให้แขนงองุ่นของเราติดแน่นอยู่กับรหัสธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า พระสันตะปาปาได้เตือนใจให้ทุกคนระลึกเสมอว่า เราทุกคนคือผลองุ่น ที่เจริญเติบโตขึ้นทุกวันโดยอาศัยคำภาวนา การรับศีลมหาสนิท การประกอบคุณงามความดี และการมีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงรักพระเยซูองค์เถาองุ่นเที่ยงแท้ ที่ให้ผลแห่งความเชื่ออันอุดมสมบูรณ์ฝ่ายจิต ขอให้เราทุกคนได้วิงวอนพระแม่มารีย์พระมารดาพระเจ้า เพื่อว่าเราจะคงมั่นยึดติดอยู่กับพระเยซู และเพื่อว่าทุกกิจการที่เราจะประกอบ จะบรรลุความสมบูรณ์ในพระองค์

ภายหลังการสวดบทภาวนาเวลาเที่ยงแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปากล่าวทักทายผู้แสวงบุญ จากทั่วโลก และพระองค์ยังกล่าวถึงงานชุมนุมครอบครัวระดับโลกครั้งที่ 7 ที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้า โดยสมณองค์กรเพื่อครอบครัว ซึ่งอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของพระคาร์ดินัล เอนนีโอ อันโตเนลลี่ พระสันตะปาปาขอบคุณสังฆมณฑลอัลโบรเซียน และ อีกหลายสังฆมณฑลในแคว้นลอมบาร์ดี ที่ช่วยสนับสนุน การจัดงานในครั้งนี้ พระสันตะปาปาล่าวว่าพระองค์เองมีความยินดีที่จะเดินทางไปร่วมในงานชุมนุมนี้เช่นกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: