พระแม่มารีย์แห่งมอนเซอรัต

9 พ.ค.

มอนเซอรัต คือสถานที่ตั้งของอารามนักพรตคณะเบเนดิกติน ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ 1000 ปี ชีวิตของนักพรตที่นี่ดำเนินไปตามวิถีความศรัทธาที่มีต่อพระนางมารีย์ ซึ่งแฝงอยู่ในระเบียบวินัยที่เขียนขึ้นโดยท่านนักบุญเบเนดิกต์  ที่นี่จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางของชีวิตจิตที่มีความศรัทธาต่อพระนางมารีย์ มอนเซอรัต เป็นชื่อของภูเขาที่อยู่ในบริเวณแคว้นคาตาโลเนีย ประเทศสเปน  ตัวอาคารของวิหาร และ อารามที่พำนักของนักพรตตั้งอยู่บนภูเขาสูง  ชื่อมอนเซอรัต นอกจากเป็นที่เลื่องลือว่ามีธรรมชาติที่งดงามแล้ว ยังมีชื่อเสียงในด้านศูนย์กลาง

ชีวิตจิต และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์พิเศษ  พระแม่มารีย์แห่งมอนเซอรัต เป็นองค์อุปถัมภ์ของแคว้นคาตาโลเนีย และเนื่องจากพระรูปมีสีดำ จึงมีคนขนานนามพระรูปนี้ว่า “ลา มาเรเน็ตต้า” ซึ่งมีความหมายว่า “พระรูปน้อยแห่งพระแม่องค์ดำ” ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าพระรูปนี้ค้นพบโดยกลุ่มเด็กเฝ้าฝูงแกะ ที่เห็นแสงสว่างสุกใสส่องออกมาจากปากโพรงถ้ำ เมื่อพวกเขาเข้าไปสำรวจดูถ้ำแห่งนั้น ก็พบพระรูปพระแม่มารีย์องค์นี้  ในส่วนของอาคารที่เป็นวิหารก่อสร้างในแบบ

นีโอ โกธิค แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1592  พระรูปพระนางมารีย์นี้เป็นปางที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ทำด้วยเงิน ประคองพระกุมารเยซูไว้บนตักของพระนาง ซึ่งเป็นศิลปะสมัยศตวรรษที่ 12 ผู้แสวงบุญที่เดินทางมาถวายการสักการะพระรูป มักจะสัมผัสและจุมพิตมือขวาของพระนางที่ถือลูกโลก เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความจงรักภักดี ภายในได้รับการออกแบบตกแต่งโดย อันโตนีโอ เกาดี้ ชื่อของมอนเซอรัต จึงเป็นชื่อที่มีความสำคัญในแง่ของวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ แต่แสดงออกในศิลปะหลากหลายแบบ อาทิในด้านดนตรีมีคณะนักร้องเอสโคแลนส์ ที่ขับร้องเพลงในพิธีกรรมต่างๆ อุปถัมภ์โดยคณะเบเนดิกติน นอกจากนี้ยังมีภาพเขียนฝาผนัง พิพิธภัณฑ์รูปแกะสลัก และสำนักพิมพ์หนังสือ ทุกๆ วันผู้แสวงบุญสามารถรับฟังบทเพลงซัลเวเรยีนา และ เพลงวีโรไล ซึ่งเป็นบทเพลงประจำของพระแม่มารีย์แห่งมอนเซอรัต และบทเพลงประสานเสียงภายหลังการสวดภาวนาเวลาเย็น ขับร้องโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 9-14 ขวบ

สักการะสถานแห่งนี้เป็นสถานที่ต้อนรับนักแสวงบุญมาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนาน สถานที่แห่งนี้ได้เคยต้อนรับ ผู้คนมากมายนับตั้งแต่นักบุญ พระสันตะปาปา และผู้มาเยี่ยมชมซึ่งมีจำนวนประมาณ 2 ล้านคนต่อปี

ข้าแต่พระเจ้าองค์แห่งความดีบริบูรณ์ พระองค์โปรดให้ภูเขาสูงลูกนี้เป็นสถานที่พิเศษสำหรับการมาถวายสักการะพระมารดาแห่งองค์พระบุตรของพระองค์ พระแม่มารีย์แห่งมอนเซอรัต โปรดช่วยเราให้เดินทางอย่างปลอดภัยไปสู่ภูเขาสูง ซึ่งคือองค์พระคริสตเจ้าเองโดยการค้ำจุนสนับสนุนของพระนางมารีย์พรหมจารีย์ผู้นิรมล เราวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระคริสตเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาแมน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: