นักบุญสเตเฟน สาวกนักภาวนาผู้เป็นมรณสักขี

17 พ.ค.

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จออกเทศนาเพื่อสอนสัตบุรุษ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร เช่นเคย คราวนี้พระองค์ตรัสสอนเรื่อง นักบุญ สเตเฟน บุรุษผู้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าโดยทางการภาวนา แม้ว่าชีวิตและคำเทศนาของท่านต้องหยุดชะงักลง เพราะท่านถูกประหารชีวิตด้วยการถูกทุ่มด้วยก้อนหิน แต่การเป็นมรณสักขีของท่านนั้นมีคุณค่ามากเพราะทำให้คำสอนของท่านสมบูรณ์ไป และท่านจึงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสตเจ้าอย่างแท้จริง  พระสันตะปาปากล่าวว่า ด้วยเหตุนี้เอง  การรำพึงถึงกิจการของพระเจ้าที่เคยทำในประวัติศาสตร์โดยผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ เราจะพบว่าทุกสิ่งสมบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้า โดยทางการร่วมส่วนในบทภาวนาที่พระองค์ได้ภาวนาบนไม้กางเขน  และ นักบุญสเตเฟนก็ได้ทำเช่นนั้น เพราะคำภาวนาสุดท้ายของท่านกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าข้า โปรดรับดวงจิตของข้าพเจ้าด้วย”

เรา สามารถมองเห็นความรักของพระเจ้าได้จาก ชีวิตและภารกิจของพระเยซูเอง  และชีวิตและภารกิจของสเตเฟนก็สะท้อนให้เห็นความรักของพระเจ้าเช่นกัน พระสันตะปาปากล่าวอีกว่า พระเยซูเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ พระองค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าพระบิดา ผู้ทรงมาสถิตอยู่ใกล้ชิดกับเรามนุษย์เพื่อนำมวลมนุษย์กลับไปหาพระเจ้า พระองค์ทรงเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราทุกคน ดังนั้น ให้เราภาวนาเสมอว่า พระเยซูทรงประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า พระองค์คือพระเจ้าของเรา พระองค์คือชีวิตของเรา  พระองค์คือผู้นำเราโดยผ่านทางองค์พระจิตเพื่อให้เราทูลขอพระเจ้าด้วยความวางใจเยี่ยงลูกที่มาหาพ่อด้วยความรักอย่างเต็มเปี่ยมในพระองค์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: