การภาวนาคือการอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสูงสุด

28 พ.ค.

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เสด็จออกเทศน์สอนผู้แสวงบุญ เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2012 ที่ลานหน้าพระวิหารนักบุญเปโตร คราวนี้พระองค์เทศน์สอนเรื่อง การภาวนา พระองค์กล่าวว่า การภาวนาคือการอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสูงสุด เราจะเข้าถึงประสบการณ์ที่ล้ำลึกในมิติแห่งตัวตนของเราในการดำเนินชีวิตเยี่ยงคริสตชน  เราตระหนักถึงความอ่อนด้อย และความขัดสนของเราในฐานะที่เราเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงบันดาลให้บังเกิดขึ้น เมื่อเรารู้จักสนทนากับพระเจ้า และ รู้จักฟังพระองค์ ยิ่งทำให้การภาวนากลายเป็นประดุจลมหายใจของวิญญาณของเรา ยิ่งเรารับรู้ว่าเรานั้นมีข้อจำกัดมากมาย ก็เท่ากับว่า เราเปิดโอกาสให้พระจิตเจ้าได้เข้ามาเสริมในส่วนที่เรายังขาดอยู่

องค์พระจิตเจ้าจะส่องสว่างความคิดและทำให้เรามีความอุ่นใจ พระองค์จะสอนเราให้รู้จักวิธีในการเข้าหาพระเจ้า  พระสันตะปาปาทรงยกตัวอย่างของนักบุญเปาโล เพราะสำหรับเปาโลแล้ว การภาวนาเป็นบ่อเกิดของการทำงานของพระจิตเจ้าในมวลมนุษยชาติ พระองค์จะเติมเต็มในสิ่งที่เราขาด พระองค์จะเปลี่ยนแปลงเราจากผู้ที่มีจิตใจผูกพันกับวัตถุสิ่งของ ไปสู่การเป็นผู้ดำเนินชีวิตฝ่ายจิตที่เข้มแข็ง  พระสันตะปาปาสรุปว่า เราสามารถบรรลุถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าโดยผ่านทางองค์พระจิตเจ้า เพราะพระองค์คือจิตวิญญาณของพระบุตรพระเจ้า ซึ่งทำให้เรากลายเป็นลูกของพระเจ้า องค์พระจิตของพระคริสตเจ้าคือกำลังที่เข้มแข็งของคำภาวนาของเรา พระองค์คือความสว่างของคำภาวนาของเรา พระองค์คือผู้ประทานอิสระภาพภายในที่แท้จริงให้กับเรา พระองค์จะคอยแนะนำเราในยามที่เราเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาในชีวิต การภาวนาช่วยเปิดหนทางให้เราก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับมวลสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: