ปัญหาการขาดความสมดุลย์ยังคงบังเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งมักนำไปสู่ความขัดแย้ง

13 มิ.ย.


“ในโลกที่ เขตแดนอาณาจักรกำลังจะเลือนหายไป จนดูเหมือนว่าความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีมีบทบาทเหนือพลังธรรมชาติ ก้าวหน้าไปจนถึงการสร้างมนุษย์ แต่ปัญหาการขาดความสมดุลย์ยังคงบังเกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งมักนำไปสู่ความขัดแย้ง การพูดจาตกลงกันยิ่งทียิ่งเป็นเรื่องยากขึ้น

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 กล่าวถ้อยคำนี้ในวันสมโภชพระจิตเจ้า เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา พระองค์กล่าวว่า ” นี่คือวันฉลองความเป็นเอกภาพ ความเข้าใจ และ การแบ่งปันของมวลมนุษยชาติ เพราะพระจิตของพระเจ้า เป็นหัวใจใหม่ และเป็นภาษาใหม่ของเรามนุษย์ แต่ในยุคนี้” พระสันตะปาปากล่าว เรากำลังเผชิญกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในการสร้างหอบาแบล นั่นคือ การสวด -ภาวนากลายเป็นเรื่องล้าสมัย ไม่มีความหมาย เพราะเรามนุษย์สามารถทำสิ่งใดก็ได้อย่างที่เราต้องการ พระสันตะปาปากล่าวถึงเหตุการณ์การเสด็จมาของพระจิตเจ้าเหนือบรรดาสาวก ในวันที่ 50 ภายหลังการฉลอง ปัสกานั้น เป็นความหวังว่า การฉลองนี้จะสามารถสร้างความเป็นเอกภาพ ความเข้าใจ ให้เจริญงอกงาม การแบ่งแยกและการไม่สนใจใครจะพ่ายแพ้ เพื่อทุกคนจะละความเห็นแก่ตัว เป็นคริสตชนที่ดีพร้อม รู้จักเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามที่พระจิตทรงส่องสว่าง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: