สวดภาวนาเพื่อคาทอลิกในประเทศจีน

5 ก.ค.

วันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้แสวงบุญและบรรดาบาทหลวงชาวจีนที่กำลังศึกษาอยู่ในกรุงโรมได้ร่วมใจในพิธีมิสซาเพื่อสวดภาวนาให้กับคาทอลิกในประเทศจีน  พระสงฆ์บางคนสามารถแสดงตัวได้ในขณะที่บางคนไม่สามารถเผยตนเองกล่าวว่า

“พวกเราขอขอบคุณสมเด็จพระสันตะปาปา ที่โปรดกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคม เป็นวันสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศจีน  เรารู้สึกได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคาทอลิกชาวจีนทั้งประเทศกับสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16 สิ่งนี้ทำให้เรามีกำลังใจและความหวังว่าผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศจีนจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะสามารถเดินหน้าทำงานด้วยสันติและอิสรภาพ”

กลุ่มผู้มาสวดชาวจีนฉลองพิธีมิสซาครั้งนี้ วอนขอเพื่อชาวจีนทั่วเอเซียซึ่งมีจำนวนราว 10 ล้านคน

สำหรับคาทอลิกชาวจีนที่ได้มาปรากฎตัวเพื่อร่วมมิสซา ณ มหาวิหารแมรี่ เมเจอร์นี้ พวกเขากล่าวว่าเหมือนฝันที่เป็นจริงเลยทีเดียว

คุณพ่อปาเดร เอ็ดมุนโด เดอลาเวกา หนึ่งในกลุ่มสวดภาวนาชาวจีนกล่าวว่า “สภาพการณ์ในประเทศจีนค่อนข้างซับซ้อน เพราะมีพระศาสนจักร 3 กลุ่มทับซ้อนกันอยู่  มีพระศาสนจักรที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มรักชาติ กลุ่มที่สองคือพระศาสนจักรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับกรุงโรม และกลุ่มที่3 พระศาสนจักรรักชาติกลุ่มที่สัมพันธ์กับกรุงโรม ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นผู้แต่งตั้งพระสังฆราชในพระศาสนจักรกลุ่มนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงเป็นสมาชิกพระศาสนจักรเช่นเดียวกับพวกเราแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหารที่ปกครองประเทศจีนอยู่ก็ตาม 

ดังนั้นจึงมีพระศาสนจักรกลุ่มใต้ดิน ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลแต่ก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาในรูปแบบพิเศษ คืนในการร่วมทุกข์ทรมาน

พระศาสนจักรในเมืองจีนจึงต้องการหาหนทางเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่ผู้รับศีลล้างบาป ด้วยว่าสมาชิกทั้งสามกลุ่มนี้ต่างก็เป็นลูกของพระเป็นเจ้า

เรารู้ดีว่าหากพระศาสนจักรไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็ไม่มีความน่าเชื่อถือและการประกาศพระวรสารจะเป็นไปไม่ได้หากไม่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรส่วนรวม

ดังนั้นจึงเป็นโอกาศพิเศษที่จะสวดภาวนาวอนขอเพื่อเอกภาพของบรรดาคริสตชนทั่วโลก    โดยเฉพาะคริสตชนชาวจีน”

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก  มีชาวจีนมากกว่า 20,000 คน ได้กลับใจเข้าขอรับศีลล้างบาปในช่วงเทศกาลปัสกาปีนี้

ยังคงมีความหวังยิ่งใหญ่ในการมุ่งหน้าสู่การประกาศพระวรสารอย่างบังเกิดผลที่นั่น

พระคาร์ดินัล จูเลียน แฮรันซ์ ผู้รับผิดชอบหน่วยงานกฎหมายพระศาสนจักรกล่าวว่า “มักจะพูดกันว่าพระศาสนจักรในประเทศจีนอยู่ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ซึ่งนั่นก็เป็นความจริงแต่เมื่อใดบ้างที่พระศาสนจักรไม่สามารถก้าวข้ามความยากลำบากแบบนี้หรือรูปแบบอื่นๆ แล้วข้ามพ้นมาได้”

ลองคิดย้อนไปพิจารณาพระศาสนจักรยุคเริ่มแรก เมื่อพระศาสนจักรถูกเบียดเบียนด้วยอุปสรรคมากมาย  ในสถานการณ์เช่นนี้บอกเราว่าคริสตชนจะร่วมภาวนาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ต่างมีส่วนร่วมในพระกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า  ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในความเชื่อของบรรดาอัครสาวกและขณะนี้เราจึงมองประเทศจีนว่าอยู่ในภาวการณ์เดียวกันอะไรที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำเป็นพิเศษใน ”ปีแห่งความเชื่อ” ที่จะมาถึงนี้  พระศาสนจักรในเมืองจีนและในที่อื่นๆ กำลังทำงานร่วมมือกับพระหรรษทาน  ร่วมกับการทรงงานของพระจิตเจ้าผู้เป็นวิญญาณของพระศาสนจักร  ดังนั้นด้วยคำภาวนาที่เราเสนอวิงวอน จะส่งผลอันอุดมในพระศาสนจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน  พระจิตเจ้าจะประทานกำลังอันเข้มแข็งที่จะเผชิญความยากลำบากต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ด้านวัตถุ การสื่อสาร  ภัยธรรมชาติ และโดยเฉพาะพวกเขาจะมีพระคุณความคิดอ่านที่จะเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าในทุกช่วงแห่งพัฒนาการชีวิตจิตของบรรดาฆราวาส”

ในขณะที่พระศาสนจักรคาทอลิกก้าวหน้าไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 คำภาวนามากมายและงานแพร่ธรรมอย่างเข้มข้นกำลังบ่ายหน้ามุ่งสู่พื้นที่ซีกโลกด้านตะวันออกเช่นประเทศจีนที่เรากล่าวถึงอยู่นี่เอง.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: