คาทอลิกและชาวยิว ร่วมเสวนากับสมณมนตรีเพื่อส่งเสริมเอกภาพของคริสตชน

24 ก.ค.

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อฉลองครบ 50 ปี แห่งการเสวานาระหว่างชาวยิวและคาทอลิก เนื้อหายังคงพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มีขึ้นภายหลังพระสังคายนาวาติกันที่ 2 ได้ออกเอกสารชื่อ “นอสตรา เอตราเต”

     พระคาร์ดินัล เคิร์ท  โคช ประธานสมณะมนตรีเพื่อส่งเสริมเอกภาพของคริสตชนแห่ง
สันตะสำนัก  กล่าวว่า

  “เอกสาร นอสตรา เอตราเต สามารถนำมาใช้เป็นแบบแผนเริ่มต้นของการเสวนา  แม้ปัจจุบันนี้ เอกสารฉบับนี้ก็ยังสามารถใช้เป็น “ เอกสารพื้นฐาน “ และ “แนวคิดหลัก “ ของการเสวนาระหว่างพระศาสนจักรคาทอลิกกับ ศาสนายิว

พระคาร์ดินัลกล่าวถึง “ความเป็นญาติทางจิตวิญญาณ”  ของทั้งสองศาสนา  และกล่าวว่า

 “จุดหมายสูงสุดของการเสวนาคือ การกลับคืนดีอย่างสิ้นเชิงต่อเรื่องราวในอดีต  มีความซับซ้อนของสถานการณ์อันทุกข์ยากลำบากในอดีต และ ธรรมประเพณีทั้งปวงที่เกี่ยวกับ “ลัทธิต่อต้านชาวยิว”  อีกทั้ง “ลัทธิต่อต้านเชื้อชาติเซมิติก”   การเสวนาหาแนวทางกลับคืนดีครั้งนี้จะอยู่บนพื้นฐาน ของ  “รากเง่าความเป็นมนุษย์ในความเชื่อของเรา”  และ  “พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม” และข้าพเจ้าจะระมัดระวังไม่พูดถึงด้านใดสุดโต่งเกินไปใน สองพื้นฐานนี้   เรากำลังอยู่บนหนทางและการมีความหวัง มักเป็นความชื่นชมยินดีเสมอเมื่อกำลังมุ่งไปบนหนทางนั้น “

รับไบ  แจ๊ค แบมโปรัด หัวหน้าคณะศึกษาว่าด้วยศาสนสัมพันธ์ของชาวยิว แห่งมหาวิทยาลัย
อันเยลิกุม ในกรุงโรม ผู้ทำงานในศูนย์ค้นคว้าทางศาสนาแห่งสถาบันจอห็น ปอลที่ 2  กล่าวว่า

”ข้าพเจ้าคิดว่า เป็นการเริ่มต้นที่ดี  เพราะสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนคิกต์ที่ 16 ทรงเข้าใจการสังหารหมู่ชาวยิวเป็นอย่างดี  เพราะพระองค์ทรงอยู่ในกองทัพนาซี และทรงออกจากกองทัพ  ครอบครัวของพระองค์ต่อต้านลัทธินาซี ข้าพเจ้าคิดว่าพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับฮิตเลอร์  ขณะนี้เราสามารถรับความจริงได้ว่าพระองค์ทรงทุกข์ทรมานภายใต้การปกครองของฮิตเลอร์  ดังนั้นพระองค์จะทรงต้อนรับ หรือเห็นด้วยกับใครที่ปฏิเสธว่าฮิตเลอร์ไม่ได้ทำผิดอะไร  ได้อย่างไร?  โดยพื้นฐานแล้วพระองค์จะทรงอยู่ตรงข้ามกับใครที่เห็นด้วยกับทรรศนะของลัทธินาซีอย่างแน่นอน”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: