ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ประจำเดือนสิงหาคม

23 ส.ค.

สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่16 ทรงมีพระประสงค์ให้เราร่วมใจกับพระองค์ภาวนาเพื่อผู้ถูกคุมขังในทัณฑสถานและเพื่อคนหนุ่มสาวจะได้เป็นประจักษ์พยานต่อพระคริสตเจ้า

พระองค์ทรงเสนอพระประสงค์อย่างเป็นทางการจากสันตะสำนักทุกต้นเดือน  ซึ่งมีผู้ติดตามร่วมจิตใจภาวนากับพระองค์ราว 50 ล้านคน จากทุกประเทศทั่วโลกจากทุกทวีป

พระประสงค์ทั่วไปของคำภาวนาเพื่อผู้ถูกจองจำอยู่ในทัณฑสถานเพื่อให้เขาได้รับความยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ทุกเดือนสมเด็จ -พระสันตะปาปาจะทรงสวดภาวนาสนับสนุนงานแพร่ธรรม  สำหรับเดือนสิงหาคมเป็นพิเศษ  ทรงเริ่มจุดประสงค์ภาวนาสำหรับคนหนุ่มสาวให้มาติดตามพระคริสตเจ้า เพื่อมีชีวิตเป็นประจักษ์พยานและประกาศพระวรสารไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก.

———————————————-

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: