พระสันตะปาปาทรงอำลาประเทศเลบานอน

26 ก.ย.

ความกล้าหาญต้านทานทุกสิ่งที่จะทำลายหรือบ่อนทำลายสันติภาพได้ – (กรุงวาติกัน) การเดินทางอภิบาลของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16 ณ ประเทศเลบานอนได้จบลงแล้ว เมื่อเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน  ด้วยพิธีอำลา ณ สนามบินแห่งชาติกรุงเบรุต  ท่ามกลางบุคคลสำคัญที่มาส่งได้แก่ นายมิเชล สุไลมาน ประธานาธิบดีแห่งเลบานอน พระอัยกานิกายกรีก-คาทอลิก 4 องค์ บรรดาพระสังฆราชแห่งเลบานอน บรรดาตัวแทนจากพลเรือนและเจ้าหน้าที่ทางศาสนาของบ้านเมือง

 ในสุนทรพจน์ สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแสดงความขอบคุณต่อประชาชนชาวเลบานอนทุกคน ซึ่งร่วมใจกันประดุจภาพเชื่อมต่อที่มีสีสรรงดงามแสดงต่อผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญเปโตรอย่างกระตือรือร้น ทั้งประชาชนธรรมดาทั่วไปและผู้มีหน้าที่พิเศษที่ให้การต้อนรับพระองค์ของทุกชุมชน  “ข้าพเจ้าแสดงความขอบคุณจากจิตใจต่อพระศาสนจักรที่ประดุจน้องสาวอีกทั้งพี่น้อง โปรแตสแตนท์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณเป็นพิเศษ ต่อผู้แทนชุมชนชาวมุสลิมตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่  ข้าพเจ้าได้รับรู้ว่าการปรากฎตัวของพวกท่านเสริมสร้างให้การเดินทางของข้าพเจ้าสำเร็จอย่างมากมายเพียงใด

ในช่วงเวลาอันยุ่งยากขณะนี้  โลกอาหรับและแท้จริง ทั่วทั้งโลกได้เห็นประจักษ์ว่าคริสตชนและมุสลิม มาเป็นหนึ่งเดียวร่วมฉลองสันติด้วยกัน – เป็นธรรมเนียมในประเทศทางตะวันออกกลาง ที่จะต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยน้ำใจ และ ความเคารพ แต่พวกท่านยังได้เพิ่มเติมบางอย่างเข้าไว้ซึ่งสามารถเทียบได้กับชาวตะวันออกที่ยังคงชอบใส่เครื่องปรุงรสอาหารเพิ่มเติมให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น  การต้อนรับอันอบอุ่นและน่าประทับใจ  ทำให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะกลับมาอีก  ข้าพเจ้าขอบใจท่านทั้งหลายสำหรับสิ่งเหล่านี้ ในปรีชาญาณของกษัตริย์ซาโลมอน  พระองค์ตรัสกับฮีรามแห่งเมืองตีร์  ว่าจะทรงสร้าง พระวิหารเป็นที่ประทับแด่พระเจ้า สถานศักดิ์สิทธิ์ที่จะคงอยู่ชั่วนิรันดร

แล้วนั้น ฮีราม…จึงได้ส่งไม้ที่ตัดจากป่าสนสีดา แห่งเลบานอน มาให้กษัตริย์ซาโลมอน  เลบานอน ได้กลายเป็นของขัญ ถวายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ก็เป็นเช่นเดียวกับเลบานอนในปัจจุบันและกับทุกคนที่อาศัยในเลบานอน  พวกเขาก็จะได้อยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ขอให้เลบานอนสืบเนื่องความเป็นสถานที่ที่ชาย-หญิงทุกคนจะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อจะมอบแก่โลก มิใช่เพียงแค่การเป็นพยานถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าเท่านั้น แต่เพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คน  แม้ว่าพวกเขาจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันทางด้านการเมือง สังคม และศาสนา”

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตรัสต่อไปว่า “ ข้าพเจ้าภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อประเทศเลบานอน ให้พวกท่านดำเนินชีวิตในสันติและความกล้าหาญ ต้านทานทุกสิ่งที่จะมาทำลาย หรือมาบ่อนทำลายสันติภาพนั้น  ข้าพเจ้าหวังว่าประเทศเลบานอนจะสืบสานเสรีภาพทางศาสนาอันหลากหลายที่ดำเนินมายาวนานและไม่ฟังเสียงของผู้ที่ต้องการจะกีดกันเสรีภาพนี้  ข้าพเจ้าหวังว่าประเทศเลบานอนจะป้องกันอย่างเข้มแข็ง คงไว้ซึ่งเอกภาพในหมู่พลเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดหรือศาสนาใด  ซึ่งประเทศเลบานอนจะสามารถพบทางออกได้ทุกครั้งในการปฏิเสธทุกสิ่งที่จะนำไปสู่ความแตกแยกและนำไปสู่การเลือกที่รักมักที่ชังในหมู่พี่น้อง การให้ความเคารพต่อพระนางมารีย์พรหมจารีอย่างศรัทธาและอ่อนโยน และรับศีลอภัยบาปของสัตบุรุษที่นี่ เป็นแบบอย่างของการมุ่งหน้าสู่ความหวังตามแนวทางแห่งชีวิตและความเป็นพี่น้องอย่างแท้จริง

ชาวเลบานอนเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้ประกาศให้ วันที่ 25 มีนาคม ซึ่งเป็นวันฉลอง  “ แม่พระรับแจ้งข่าวจากฑูตสวรรค์คาเบรียล” ให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ กลับก่อให้ทุกคนดำเนินชีวิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความสงบสันติ ขอพระนางพรหมจารีมารีย์ ผู้ซึ่งมีสักการสถานเก่าแก่มากมายหลายแห่งในประเทศของท่าน ทรงดำเนินเคียงข้างท่านและเป็นแรงใจแก่ท่านต่อไป

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรแก่ประเทศเลบานอนและชาวเลบานอน  ขอพระองค์อย่าได้หยุดยั้งที่จะดึงดูดพวกท่านเข้าหาพระองค์เพื่อทรงแบ่งปันให้พวกท่านมีส่วนในชีวิตนิรันดรของพระองค์ ขอพระองค์ทรงเพิ่มเติมความยินดี สันติและแสงสว่างของพระองค์แก่ท่านอย่างเต็มเปี่ยม  ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ตะวันออกกลางด้วยเทอญ “

หลังจบสุนทรพจน์อำลาแล้ว  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเบดิกต์ทรงเครื่องบินกลับสู่กรุงโรมและถึงกรุงโรม เมื่อเวลา 21.40 น  ณ สนามบิน เกียมปิโน จากนั้นมุ่งตรงสู่พระราชวัง ฤดูร้อนกัสแตล กันดอลโฟ ทันที

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: