สำนักวาติกันแนะนำบรรดาพระสังฆราชทั่วโลกเรื่อง “การประกาศข่าวดีครั้งใหม่”(ตอนที่1)

10 ต.ค.

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ.2011 สำนักวาติกันได้เรียกร้องให้พระสังฆราชทั่วโลกได้นำข่าวสารของพระคริสตเจ้าไปยังคนที่ยังไม่เคยได้ยินพระวาจาของพระเจ้ามาก่อน และรวมทั้งผู้ที่ละทิ้งความเชื่อในพระเจ้าของเขาไปเสีย

มงซินญอร์ นิโคไล  เอแตโรวิค เลขาที่การที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกกล่าวว่า “การประกาศข่าวดีครั้งใหม่ เป้าหมายมุ่งไปยังผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปและเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรอย่างถูกต้อง แต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ถอยหนีไปจากการปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อ ขณะนี้เป็นระยะแรกของการสมัชชาเบื้องต้น ร่างการประชุมสมัชชาได้ส่งไปยังสภาพระสังราชทั่วโลกเรียบร้อยแล้วและจะถูกส่งกลับคืนมาพร้อมบันทึกและข้อเสนอแนะเพื่อเตรียมร่างฉบับสุดท้ายที่จะใช้ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชต่อไป”

มงซินญอร์ นิโคไล เอแตโรวิค เลขาธิการที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกครั้งนี้กล่าวต่อว่า “ เอกสารอื่นๆ จะสำเร็จเป็นเนื้อหาจากคำตอบที่ส่งกลับมาของบรรดาพระสังฆราช ซึ่งจะกลายเป็น เอกสารฉบับปฏิบัติการ ที่จะใช้ในระหว่างการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม ค.ศ.2012

เป้าหมายประการแรกของที่ประชุมสมัชชามิใช่เพื่อเพิ่มจำนวนคริสตชนแต่เพื่อยกระดับความเชื่อของบรรดาคริสตชนที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพสูงขึ้น”

การเตรียมประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกครั้งนี้ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสมณมนตรีว่าด้วยการประกาศข่าวดีครั้งใหม่ของสันตะสำนักซึ่งสำนักวาติกันก่อตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยงานใหม่ เมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.2010  2 ปี ก่อนจะมีการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกครั้งนี้

บรรดาหัวข้อที่จะพิจารณาในที่ประชุมสมัชชา เช่น การจะเพิ่มจำนวนคริสตชนในโลกตะวันตก  นโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพพลัดถิ่น  ภาคเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร์  การค้นคว้าวิจัยใหม่ๆ ของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี่ และสื่อสารมวลชน

มงซินญอร์ นิโคไล อีแตโรวิค เลขาธิการที่ประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกกล่าวต่อไปว่า “สื่อสารมวลชนเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ท้าทายต่อการประกาศข่าวดีอย่างมาก   พระศาสนจักรจะต้องพัฒนาให้ก้าวทันด้านเทคนิคและทันโลกดิจิตอลในการสื่อสารมวลชน ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสแก่สมณมนตรีว่าด้วยการสื่อสารสังคมของสันตะสำนักว่า มันเป็นพื้นที่ใหม่ที่พระศาสนจักรจะต้องก้าวเดินไปเพื่อประกาศข่าวดี “

ยังมีปัญหาใหญ่คือเรื่องการเปลี่ยนไปของวัฒนธรรมในสังคม และเรื่องศาสนา

การประชุมสมัชชาครั้งนี้ยังเรียกเตือนคริสตชนชาวยุโรปให้ตระหนักถึงความสำคัญแห่งความเชื่ออันเป็นรากฐานแห่งชีวิตของชาวยุโรป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: