“การประกาศข่าวดีครั้งใหม่ กับสื่อสารมวลชน”

26 ต.ค.

วันที่ 23 ตุลาคม ค.ศ.2012 กรุงโรม

  • ในขณะที่การประชุมสามัญทั่วไปของสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกครั้งที่13 กำลังดำเนินอยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การประกาศข่าวดีครั้งใหม่”  เวโรนิกา สคาริสบริคได้ตั้งคำถามต่อเลขาธิการสมณมณตรีการประกาศพระวรสารครั้งใหม่ของสันตะสำนักมงซินญอร์เกรเฮม เบล ว่ามีการท้าทายอย่างไรบ้างที่พระศาสนจักรได้รับต่อการสื่อสารมวลชนนยุคปัจจุบันของเรา นอกจากความรวดเร็วและประสิทธิถาพของเทคโนโลยี่ที่เราต้องตามให้ทัน มงซินญอร์ เกรเฮม เบล ตอบว่า
  • “การสื่อสารมวลชนโดยทั่วไปเป็นเรื่องสำคัญต่อพระศาสนจักรในยุคปัจจุบันแน่นอน สิ่งเหล่านี้ท้าทายต่อพระศาสนจักรอย่างมาก  เพราะว่ามันกระตุ้นปลุกเร้าเราได้อย่างรวดเร็วมาก  โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนจะถูกดึงดูดเข้าสู่รูปแบบใหม่ๆของสื่อสารมวลชนเช่น ทวิตเตอร์  เฟสบุ๊ค ฯลฯ
  • ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่พระศาสนจักรจะต้องมีช่องทางในโลกการสื่อสารนี้ด้วย หากพระศาสนจักรซื่อสัตย์ต่อพันธกิจของท่านที่ได้รับมาในการประกาศถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดินโลก พระศาสนจักรจะต้องคุ้นเคยที่จะเชี่ยวชาญต่อการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆและภาษารูปแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของสื่อประเภทนั้นๆ
  • แต่เราจะต้องรอบคอบ  เราจะเป็นคนโง่ทันทีหากคิดว่าคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสารเหล่านนี้สามารถกลับเปลี่ยนผู้คนให้เข้ามาหาพระคริสตเจ้าหรือเสริมสร้างความเชื่อให้เข้มแข็งได้ เทคโนโลยี่ไม่สามารถทดแทนการดำเนินชีวิตกลุ่มคริสตชนที่มีชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า  โดยการดำเนินชีวิตที่แสดงออกให้เห็นถึงความเชื่อ ความหวังและความรักที่เรามีต่อพระคริสตเจ้าได้”
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: