ฟื้นฟูการสวดสายประคำในปีแห่งความเชื่อ

26 ต.ค.

ฟื้นฟูการสวดสายประคำในปีแห่งความเชื่อ

7                ตุลาคม ค.ศ.2012

ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 จะทรงนำสวดบทฑูตสวรรค์แจ้งสารแด่พระนางมารีย์ฯ  หลังจากทรงถวายพิธีมิสซาวันอาทิตย์ เปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก  ณ จัตุรัส นักบุญเปโตรเสร็จแล้ว พระองค์ทรงเชื้อเชิญทั่วโลก ได้รื้อฟื้นการสวดสายประคำอันเป็นของประทานจากพระเจ้า ให้เหมือนเราอยู่ในโรงเรียนฝึกฝนสวดภาวนากับพระนางมารีย์

พี่น้องชาย-หญิงที่รักยิ่ง

พวกเราจงหวนกลับไปสวดภาวนาต่อพระนางมารีย์  ผู้ซึ่งพวกเราแสดงความศรัทธาภักดีต่อท่านในฐานะ “พระราชินีแห่งสายประคำ”  ขณะที่ในวันนี้ ณ สักการสถานแม่พระแห่งปอมเปอีย์ “ธรรมประเพณีแห่งการสวดภาวนาอ้อนวอน”  ได้รับการเทิดทูนจากผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลกที่มาร่วมใจกัน ณ ที่นั่น

ขณะที่เรามาร่วมใจกันในคำภาวนา ข้าพเจ้าปรารถนาจะแนะนำให้ทุกคนได้รื้อฟื้นการสวดสายประคำใน “ปีแห่งความเชื่อ” ที่มาถึงนี้  อาศัยสายประคำเราก็ยอมมอบตนเองให้แม่พระ ผู้เป็นแบบฉบับแห่งความเชื่อ นำพาเราไป

ในขณะที่เรารำพึง พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า  แต่ละวันเราก็ได้รับความช่วยเหลือให้ดำเนินชีวิตตามแบบพระวรสาร เพื่อขัดเกลาชีวิตให้ดีขึ้น เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ข้าพเจ้าสืบตำแหน่งต่อมา คือบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ที่ 10 ปีมาแล้วได้มอบสมณลิขิตเรื่อง ”สายประคำของพระนางพรหมจารีย์มารีย์”

ข้าพเจ้าจึงเชื้อเชิญท่านให้สวดสายประคำส่วนตัว  พร้อมกันทั้งครอบครัวและร่วมกันเป็นหมู่คณะ  เรียนรู้จากโรงเรียนแห่งการภาวนาของพระนางมารีย์ ซึ่งจะนำเราไปพบพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศูนย์กลางความเชื่อของเรา

ข้าพเจ้าทักทายกลุ่มผู้แสวงบุญภาษาอังกฤษในวันนี้  เรียกร้องให้พวกท่านสวดภาวนาเพื่อการประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลกในหัวข้อ  “ การประกาศข่าวดีครั้งใหม่”  ซึ่งเริ่มในวันนี้และปลายสัปดาห์จะเป็นโอกาสครบรอบ “50 ปี แห่งสภาพระสังคายนาวาติกันที่ 2 “

“ ปีแห่งความเชื่อ” เริ่มต้นขึ้นแล้ว  ขอให้เหตุการณ์นี้ ย้ำความงดงามและความชื่นชมยินดีแห่งความเชื่อในองค์พระคริสตเจ้า  ซึ่งจะมาถึงเราผ่านทางพระศาสนจักร โดยมอบความตั้งใจเหล่านี้ไว้ในการสวดสายประคำ

ข้าพเจ้า วิงวอนพระพรอันอุดมสมบูรณ์มายังท่านทุกคน

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: