สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16 ทรงเชื้อเชิญให้เราต้อนรับคริสต์มาส

27 ธ.ค.

Benedict XVI Christmas knowing_God_is_near_s1

  • สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 เสด็จไปเยี่ยมคริสตชนวัดนักบุญ ปาตริก ในเช้าวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา อันเป็นช่วงเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพสัปดาห์ที่ 3 ทรงเชื้อเชิญให้บรรดาคริสตชนมีความชื่นชมยินดี เพราะเทศกาลพระคริสตสมภพใกล้มาถึงแล้ว

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16

“เราควรจะมีความสุขที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ เพราะการปรากฎองค์ของพระองค์แสดงอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราและนำเราให้ใกล้ชิดกับความเมตตาเที่ยงแท้ของพระองค์ ใกล้ชิดกับความชื่นชมยินดีที่พระองค์ประทับอยู่กับเรา”

 

  • สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่า คริสต์มาสช่วยนำเอาความเมตตาของพระเจ้ามายังเราซึ่งแม้พระองค์จะได้รับการปฏิเสธสิ่งนี้จากมนุษย์ ก็ยังเสด็จมาใกล้ชิดกับเราและเมตตาพวกเรา

 

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16

“ให้เราถามพระเจ้าว่า อะไรที่พระองค์ทรงคาดหวังจากลูก อะไรที่พระองค์ทรงต้องการให้ลูกทำและเราจะเข้าใจว่า พระองค์มิได้ทรงคาดหวังสิ่งพิเศษใดๆ จากเรา นอกจากให้เราดำเนินชีวิตธรรมดาในความเที่ยงตรงและความเมตตา”

 

  • เขตวัดซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมเปิดมาได้เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว แต่วัดถาวรจริงๆ เพิ่งจะสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.2007 พระสันตะปาปาทรงใช้เวลาส่วนพระองค์ตรัสทักทายครูคำสอน ผู้สูงอายุและผู้ป่วย พระองค์ยังทรงให้กำลังใจผู้ที่ปัจจุบันกำลังประกาศข่าวดีแก่เพื่อนบ้านระหว่างปีแห่งความเชื่อนี้ด้วย.

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: