ปีที่ผ่านไปกับสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่16

7 ม.ค.
 • ระหว่างปีค.ศ.2012 ที่ผ่านพ้นไปได้นำช่วงเวลาอันสำคัญอย่างมากมาสู่สมัยปกครองอภิบาลของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16  ตั้งแต่การถูกขโมยเอกสารสำคัญส่วนพระองค์ของพระสันตะปาปา  ตลอดจนการเสด็จเยือนประเทศคิวบา เม็กซิโก และเลบานอน อีกทั้งการทรงนำเราเข้าสู่ปีแห่งความเชื่อ  เราขอทบทวนช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อจะได้เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่พวกเรา
 • เดือน มกราคม ค.ศ.2012   -สมเด็จพระสันตะปาปาทรงรับรองพิธีกรรมหลายอย่างเพื่อมุ่งสู่หนทางใหม่ของการรับผู้สมัครเข้าสู่การกลับใจเป็นคริสตชน
 • เดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012-พระองค์ทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ 22 องค์
 • เดือน มีนาคม ค.ศ.2012  -พระองค์เสด็จเยือนประเทศเม็กซิโกและคิวบา
 • เดือน เมษายน ค.ศ.2012  -พระองค์ทรงฉลองพระชนมายุครบ 85 พรรษา
 • เดือน พฤษภาคม ค.ศ.2012-ผู้รับใช้ต้นห้องในสันตะสำนักขโมยเอกสารส่วนพระองค์        ของสมเด็จพระสันตะปาปา
 • เดือน มิถุนายน ค.ศ.2012 –สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงพบปะกับครอบครัวต่างๆจากเมืองมิลานนับพันครอบครัว
 • เดือน กรกฎาคม ค.ศ.2012-ทรงพักผ่อน ณ พระราชวังฤดูร้อนกัสเต็ล กันดอลโฟ
 • เดือน สิงหาคมและกันยายน ค.ศ.2012 –สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศเลบานอน
 • เดือน ตุลาคม ค.ศ.2012  -ทรงเปิดสมัยประชุมสมัชชาพระสังฆราชทั่วโลก    หรือ “ ซีโนด” และประกาศเริ่มต้น “ ปีแห่งความเชื่อ “
 • เดือน พฤศจิกายน ค.ศ.2012 –สมเด็จพระสันตะปาปาทรงออกหนังสือที่ทรงนิพนธ์เล่มใหม่
 • เดือน ธันวาคม ค.ศ.2012  -สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเริ่มเปิดหน้าสื่อสาร “ทวิตเตอร์ส่วนพระองค์อันเป้นช่องทางสื่อสารทางโลกอินเตอร์เน็ท ในโลกปัจจุบัน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: