สมเด็จพระสันตะปาปาตรัสให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าเฝ้าหลังสมโภชพระคริสตประจักษ์

17 ม.ค.
  • สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ทรงพบปะประชาชนผู้เข้าเฝ้าประจำสัปดาห์ พระองค์ทรงอธิบายถึงรหัสธรรมแห่งการอวตารมาบังเกิดเป็นมนุษย์ขององค์พระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าประทานของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แก่เรา ของขวัญนั้นคือพระองค์เอง เพราะทรงเห็นแก่เรา พระเจ้าทรงมาเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา มามีส่วนร่วมในความเป็นมนุษย์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และยังทรงมอบชีวิตพระแก่เราในการมาประทับอยู่นี้”

 

พี่น้องชายหญิงที่รักยิ่ง

ในเทศกาลพระคริสตสมภพนี้ เราเฉลิมฉลอง  “การมาบังเกิดเป็นมนุษย์” ซึ่งเป็นธรรมล้ำลึกแห่งพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรง “มารับเอาร่างกาย”(ยน1:14) เพื่อความรอดพ้นของพวกเรา  เพื่อในพระองค์เราจะกลับกลายเป็นบุตรบุญธรรมของพระบิดาเจ้าในสวรรค์

ในการเป็นทารกน้อยที่เมืองเบ็ธเลเฮม พระเจ้าประทานของขวัญยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้  ของขวัญนั้นคือพระองค์เอง เพราะทรงเห็นแก่เรา พระเจ้าทรงมาเป็นมนุษย์ในท่ามกลางพวกเรา  ทรงมามีส่วนร่วมในความเป็นมนุษย์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ยังทรงมอบชีวิตพระแก่เราในการประทับอยู่นี้  ธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่นี้เผยแสดงความรักเที่ยงแท้และมากล้นสุดประมาณของพระเป็นเจ้าแก่ชาวเรา  ทั้งยังทรงเชื้อเชิญเราให้ตอบสนองพระองค์ด้วยความเชื่อ โดยยอมรับความจริงแห่งพระวาจาของพระองค์เพื่อเปลี่ยนแปลงขัดเกลาการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา

ในการรำพึงถึง “ธรรมล้ำลึกการมาบังเกิด” นี้  ในองค์พระคริสตเจ้า เราได้พบ อาดัมใหม่ มนุษย์ผู้สมบูรณ์พร้อมซึ่งนำเอาการสร้างสรรค์ใหม่ การฟื้นฟูชีวิตของชาวเราให้กลับเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ทรงเผยแสดงให้เห็นถึงศักดิ์ศรีสูงส่งของมนุษย์และกระแสเรียกของพวกเขา  ขณะที่เรารำพึงธรรมล้ำลึกนี้ต่อเนื่องมาจนถึงอาทิตย์สุดท้ายของเทศกาลคริสต์มาสนี้เรากลับมีความชื่นชมยินดียิ่งขึ้น ในแสงสว่างแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระสวามีเจ้า และยิ่งวันยิ่งดำเนินชีวิตให้คล้ายคลึงกับพระเจ้าผู้ทรงมาเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา

ข้าพเจ้าขอกล่าวทักทายต่อผู้มาเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งกลุ่มผู้แสวงบุญจากประเทศไนจีเรีย ไต้หวัน และบราซิล

ขอกล่าวคำต้อนรับจากดวงใจของข้าพเจ้าต่อสหพันธ์กลุ่มนักดนตรีโรมันคาทอลิกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอขอบใจกลุ่มนักขับร้องประสานเสียง รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนต์โจเซฟ และผู้ที่มาจากอัครสังฆมณฑลลอสแอนเจลิส สำหรับบทเพลงที่ขับร้องสรรเสริญพระเจ้า  ขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งความชื่นชมยินดีและสันติแก่พวกท่านทุกคน.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: