ต้นกำเนิดและที่มาของวันภาวนาเพื่อเอกภาพ

31 ม.ค.

vdow13

ต้นกำเนิดและที่มาของวันภาวนาเพื่อเอกภาพ

  • สำหรับหลายๆ คน คุณพ่อ พอล วัตสัน นับเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ท่านเกิดเมื่อ 150 ปีมาแล้ว ท่ามกลางการแบ่งแยกและสงครามในบ้านเกิดของท่าน มลรัฐแมรี่แลนด์ ช่วงสงครามกลางเมืองของชาวอเมริกัน การเติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาอันยากลำบากของสังคมที่ไม่เคยสงบและคืนดีเข้าหากัน  ผลกระทบจากสิ่งเหล่านี้ในชีวิตกลับหล่อหลอมให้ท่านกลายเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม ที่ในปัจจุบันยังคงดำเนินเจตนารมณ์ของท่านสืบต่อมา

 

FR. JAMES PUGLISI  (ผู้ดูแลงานอภิบาลคณะภราดาฟรังซิสกันแห่งการใช้โทษบาป)

“ท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอย่างเต็มเปี่ยม บุคลิกที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวในยุคสมัยของท่านแต่ในเวลาเดียวกัน ก็มีวิสัยทัศน์เลยโพ้นความจริงที่เป็นรูปธรรมของวันนี้และมองเห็นว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงขับเคลื่อนเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์”

 

  • ท่านเกิดมาในครอบครัวของนักเทศน์ในนิกายแองคลีกัน ความปรารถนาจะใส่ใจผู้อื่นนำท่านก่อตั้งคณะภราดาฟรังซิสกันแห่งการใช้โทษบาป ท่ามกลางงานต่างๆ คณะของท่านได้ทำงานอีกรูปแบบหนึ่งคือ เป็นสะพานเชื่อมการแบ่งแยกระหว่างพระศาสนจักรแองคลีกันและพระศาสนจักรคาทอลิก เอกภาพที่ท่านผลักดันกลับดลใจท่านให้เกิดความคิดสวดภาวนา อัฐมวาร หรือภาวนาแปดวันเพื่อเอกภาพ ซึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม ของทุกปี

 

FR. JAMES PUGLISI  (ผู้ดูแลงานอภิบาลคณะภราดาฟรังซิสกันแห่งการใช้โทษบาป)

“มันเป็นเหมือนที่กั้นหนังสือไม่ให้ล้ม 2 ด้านหัวท้าย ที่กั้นข้างหนึ่งคือ เก้าอี้ของนักบุญเปโตร วันที่18 มกราคม เพราะท่านมองเห็นว่าที่นี่คือศูนย์กลางแห่งเอกภาพที่อยู่ล้อมรอบนักบุญเปโตร คือเก้าอี้แห่งอำนาจปกครองพระศาสนจักรของท่าน และวันที่ 25 มกราคม เป็นวันระลึกถึงการกลับใจของท่านนักบุญเปาโล ผู้ซึ่งออกเทศน์สอนแก่ชนนานาชาติ

 

จุดเริ่มต้นและจุดประสงค์ของการภาวนาตลอดสัปดาห์เคยนำเสนออยู่ในหนังสือ “ไฟแห่งราตรีกาล”ซึ่งเป็นชีวประวัติของคุณพ่อวัตสัน หนังสือที่ในไม่นานก็ได้รับการตีพิมพ์ โดยคณะภราดาฟรังซิสกันแห่งการใช้โทษบาป อธิบายถึงว่า คุณพ่อวัตสัน ตระหนักถึงความจำเป็นในการภาวนาเพื่อเอกภาพได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อจะประกาศข่าวดีแก่โลก

 

FR. JAMES PUGLISI  (ผู้ดูแลงานอภิบาลคณะภราดาฟรังซิสกันแห่งการใช้โทษบาป)

“พวกเขาเชื่อว่ามีพระเป็นเจ้าของชาวนิกายแองคลีกัน  พระเป็นเจ้าของชาวคาทอลิก และพระเป็นเจ้าของชาวนิกายแบปติสต์ แต่พวกเขาจะยอมรับได้อย่างไรเมื่อเรากล่าวว่า”พระเป็นเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียว” ดังนั้นคุณจะเห็นการเป็นที่สะดุดความแบ่งแยกของคริสตชนอันเป็นเรื่องพื้นฐาน  นี่เองจึงผลักดันคุณพ่อ พอลกล่าวว่า การสวดภาวนาเพื่อเอกภาพนี้เป็นสิ่งจำเป็น”

 

  • ปีนี้หัวข้อหลักเพื่อการภาวนาร่วมกันคือ ยุติธรรมและความเข้มแข็งในเอกภาพ ได้รับแรงดลใจจากความพยายามละเลิกกลุ่มคนวรรณะ “จันฑาล” ที่ห้ามไม่ให้ใครไปแตะต้องสัมผัสในสังคมชาวอินเดีย ระหว่างการภาวนาในสัปดาห์นี้ ประชาชนจะได้รับการเรียกร้องให้สวดภาวนามิใช่เพียงแค่การเป็นหนึ่งเดียวทางศาสนสัมพันธ์ ดังเช่นการเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจักรเท่านั้นแต่เพื่อแต่ละคนจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าด้วย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: